درباره بارمان

بارمان یک شرکت ارئه دهنده خدمات آموزشی با شیوه نوین میباشد.

تیم ما با طراحی وتولید محصولات نوین، سعی در آموزش به شیوه عملی وهمگام با روانشناسی روز

دنیا دارد.

تیم بارمان فعالیت رباتیک خود را از سال ۱۳۸۸ شروع کرده و با کسب تجارب فراوان در زمینه های
مختلف در این حیطه دریافت که سیستم آموزشی رباتیک دارای خلاء های بسیار زیادی میباشد. این تیم با
انجام تحقیقات فراوان و کسب اطلاعات لازم در صدد تکمیل و تصحیح این سیستم آموزشی و از بین

بردن خلاء های موجود درآمد.

نتیجه این تحقیقات در سال ۱۳۹۰ منجر به ایجاد یک سیستم آموزشی پیوسته و مدون شد.همچنین در
راستای تحقق این هدف تولید و پیاده سازی بسته های آموزشی رباتیک را آغاز نمود.
تیم بارمان از سال ۱۳۹۴ جهت تحقق رسالت خود که آموزش کاربردی به سبک نوین میباشد، تصمیم به

گسترش تیم خود و اجرای این سیستم آموزشی در سایر رشته ها گرفت.