رتبه اول در مسابقات کشوری

شرکت فن گستران رباتی بارمان در اولین بار حضور خود در مسابقات شریف کاپ توانست در دومین دوره از این مسابقات در لیگ همکار رتبه اول را کسب کند.

همچنین دو تیم لیگ مسیریاب دانش آموزی که تحت حمایت شرکت فن گستران رباتیک بارمان بودند نیز موفق به صعود به مرحله فینال نیز شدند.

دومین دوره مسابقات شریف کاپ در پنجم تا هفتم مهرماه ۱۳۹۲ در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.

امید است سایر تیم های شرکت فن گستران رباتیک بارمان در دیگر مسابقات گشوری و بین المللی نیز بتوانند موفق و حائز رتبه برتر شوند.