بارمان در مسابقات بین‌المللی و کشوری

هر ساله به منظور ایجاد رقابت سالم و علمی بین دانش‌آموزان و دانشجویان مسابقاتی در سطح کشوری و استانی در هر نقطه‌ی کشور برگزار می‌گردد. دانش‌آموزان و دانشجویان در این زمینه می‌توانند فعالیت و رقابت سالمی انجام دهند و اوقات فراغت خود را صرف مباحث علمی کنند . این مسابقات هر ساله توسط نهادها و ارگان‌های رسمی کشور و دانشگاه‌های معتبر کشور برگزار می‌گردد.

شرکت فن گستران رباتيک بارمان مفتخر است که با حمايت و پشتيباني علمي و مالي از دانش‌آموزان و دانشجويان با استعداد و خلاق که داراي پشتکار فراوان در زمينه مسابقات رباتیک هستند در مسابقات بین المللی و کشوری معتبر از جمله مسابقات جهانی ربوکاپ (۲۰۱۱)، مسابقات ربوکاپ آزاد ایران ،جشنواره خوارزمی ،مسابقات شریف‌کاپ و مسابقات متعدد دیگر شرکت کند و به لطف الهی تیم‌هایی که اعضای بارمان در آن حضور داشته‌اند رتبه‌های برتری در تمامی این مسابقات کسب کرده‌اند.

شرکت فن گستران بارمان هر ساله در این مسابقات که یکی از نتایج و بهره برداری‌های مهم پک‌ها و دوره‌های آموزشی موثر آن است با شرکت مستقیم در این مسابقات یا معرفی اعضا و دانش‌آموزان به مراکز و پژوهش‌سراها نقش فعالی داشته است.