بارمان در مسابقات بین‌المللی و کشوری

هر ساله به منظور ایجاد رقابت سالم و علمی بین دانش‌آموزان و دانشجویان مسابقاتی در سطح کشوری و استانی در هر نقطه‌ی کشور برگزار می‌گردد. دانش‌آموزان و دانشجویان در این زمینه می‌توانند فعالیت و رقابت سالمی انجام دهند و اوقات فراغت خود را صرف مباحث علمی کنند . این مسابقات هر ساله توسط نهادها و […]